Medewerkers

Op onze boerderij werken geen cliënten, maar medewerkers. Waardevolle mensen die een waardevolle bijdrage leveren op onze boerderij. Samen zorgen we voor de dieren, het boerenerf en voor elkaar! Deze benadering zegt iets over hoe we naar mensen kijken: elk mens is waardevol en voegt iets moois toe aan onze zorgboerderij.

Onze medewerkers wonen in de vrij directe omgeving van Zorgboerderij De Koningshoeve en wonen in een woonvoorziening, bij hun ouders of zelfstandig.

De aard van de beperkingen die de medewerkers hebben is zeer uiteenlopend: verschillende vormen van autisme, verstandelijke beperking, cognitieve stoornissen (dementie, syndroom van korsakov, etc.) en psychische stoornissen (bipolaire stoornis, depressie, etc.).

Dit vraagt uiteraard om een zeer persoonlijke benadering en zorg op maat. Bij nieuwe medewerkers nemen we dan ook altijd de tijd voor een goede kennismaking. Samen met de medewerker stellen we vervolgens een zorgplan op. Elk halfjaar wordt het zorgplan geevalueeerd, evt. samen met de ouders of woonbegeleiding. Het doel hierbij is om samen te werken aan herstel, in welke vorm dan ook. 

Bent u op zoek naar een plek voor dagbesteding?

Maak een afspraak!

Mail naar info@zorgboerderijdekoningshoeve.nl of bel 0546-569241.