Medewerkers

Op onze boerderij werken geen cliënten, maar medewerkers. Waardevolle mensen die een waardevolle bijdrage leveren op onze boerderij. Samen zorgen we voor de dieren, het boerenerf en voor elkaar! Deze benadering zegt iets over hoe we naar mensen kijken: elk mens is waardevol en voegt iets moois toe aan onze zorgboerderij.

Onze medewerkers wonen in de vrij directe omgeving van Zorgboerderij De Koningshoeve en wonen in een woonvoorziening, bij hun ouders of zelfstandig.

De aard van de beperkingen die de medewerkers hebben is zeer uiteenlopend: verschillende vormen van autisme, verstandelijke beperking, cognitieve stoornissen (dementie, syndroom van korsakov, etc.) en psychische stoornissen (bipolaire stoornis, depressie, etc.).

Dit vraagt uiteraard om een zeer persoonlijke benadering en zorg op maat. Bij nieuwe medewerkers nemen we dan ook altijd de tijd voor een goede kennismaking. Samen met de medewerker stellen we vervolgens een zorgplan op. Elk halfjaar wordt het zorgplan geëvalueerd, evt. samen met de ouders of woonbegeleiding. Het doel hierbij is om samen te werken aan herstel, in welke vorm dan ook. 

 

Zaterdaggroep

Op de zaterdag komen er jongeren, tussen de 10 en 24 jaar. De jongeren die hier komen hebben autisme of/met een (licht) verstandelijke beperking. Net als door de weeks werken we ook op de zaterdag aan doelen, dit doen we vaak door spelvorm. We begeleiden de jongeren naar zelfstandigheid.

We werken samen met school en thuis om het beste resultaat uit de jongeren te halen. Minimaal een keer in het jaar hebben we een evaluatiegesprek. Dit gesprek kan plaats vinden met of zonder de jongere erbij.

48375067_1140099086165127_2242323659836358656_o.jpg

Bent u op zoek naar een plek voor dagbesteding?

Maak een afspraak!

Mail naar info@zorgboerderijdekoningshoeve.nl

of bel 0546-569241